Hjem

Tre & Tradisjon er et enkeltpersonforetak som tilbyr rådgiving og hjelp til planlegging og kvalitetssikring av mindre byggeprosjekt som for eksempel:

 • Boliger
 • Hytter
 • Næringsbygg
 • Rehabilitering
 • Restaurering av verneverdige bygg

Audun Torvaldsen har 20 års erfaring med praktisk byggearbeid. Mye av praksisen har vært innenfor restaurering og tradisjonstømring som laft og grindbygg. Som følge av en håndskade er håndverkspraksisen trappa ned, men erfaringer og nettverk gir en god bakgrunn for veiledning i ulike byggeprosjekt.

Firmaet utfører i liten grad praktisk byggearbeid, men bidrar til å trekke inn kompetente ressurser etter behov. I utførelsesfasen kan jeg bidra med detaljprosjektering og kontroll med utført arbeid.

Mange tiltakshavere vil måtte forholde seg til ulike lovverk og offentlige myndigheter. T&T hjelper til med å identifisere aktuelle lovkrav, etablere kontakt med aktuell myndighet og finne tilfredsstillende løsninger.

Fimaet har base i Flåm og Sogndal. Mange oppdrag er lite avhengig av geografisk nærhet og oppdragsområdet er vesentlig større.

Ansvarsrett_logo_rgb_liten
Utdanning:

 • Agronom
 • Fagbrev som tømrer
 • Bygg/tømrermester
 • Fagingeniør bygg

Annen sertifisering:

 • Våtromssertifikat
 • Nemko godkjenning som byggkontrollør (byggtermografering og tetthetskontroll)